Servei tècnic telèfons mòbils i tablets

Tarifes bàsiques serveis tècnics telefonia (iva inclós)

TELÈFONS I TABLETS
Tramitació garantía bq 15,00 €
Migració/backup datos 20,00 €
Reparació (Substitució pantalles, bateries,…) Segons pressupost
Mòbil substitució 1,50 €/dia
Configuració inicial i migració dades telèfon antic 20,00 €