Projecte: Dissipador de calor

El projecte desenvolupat tracta de dissenyar i imprimir en plàstic PLA un dissipador de calor per a un «rodillo» d’escalfament per a ciclistes. 

1. Realització del disseny 3D de la peça amb Freecad.

2. Impressió de la peça

3. Preparació de la peça després de la impressió 

4. Substitució de la peça trencada

5. Resultat final

Deja un comentario